9. HR Fórum Konferencia - zhrnutie konferencie

9. HR Fórum Konferencia - zhrnutie konferencie

Späť
9. HR Fórum Konferencia - zhrnutie konferencie

9. HR Fórum Konferencia - zhrnutie konferencie

Tento rok 26. mája sa v Dunajskej Strede konala 9. konferencia HR Fórum. Konferenciu zorganizovalo združenie HR Fórum s podporou WHC Slovakia.

 

Konferencia sa začala vystúpením JUDr. Simony Dušekovej Schustekovej, PhD., LL.M., ktorá predstavila aktuálne novinky z oblasti pracovného práva. Vo svojej prezentácii sa osobitne venovala aj právnemu rámcu pre možné zamestnávanie pracovníkov z Ukrajiny.

Nasledovala prezentácia spojená s workshopom, ktorú predniesla PhDr. Aneta Vančová, PhD., PCC. Jej témou boli psychologické aspekty výberu a rozvoja správnych zamestnancov. Publikum sa zapojilo do prezentácie a získalo nové a praktické poznatky o psychologickom pozadí procesu výberu a vývoja.

 

Ing. Tomas Kamenický, zástupca WHC Slovakia, predniesol praktickú prezentáciu o zamestnávaní zahraničných pracovníkov. Publikum sa mohlo oboznámiť s reálnymi procesmi a prebehla odborná diskusia medzi prednášajúcim a publikom.

Na záver konferencie sa účastníci mohli dozvedieť, ako sa dá virtuálna realita využiť v oblasti ľudských zdrojov. Po prezentácii Zsolta Meszlényiho mali poslucháči možnosť vyskúšať si, aké to je prezrieť si areál spoločnosti vo virtuálnej realite.