Bratislava

Production Manager/ Výrobný manažér / 2 000 € +

Referenčné číslo WHCW736
Späť

Bratislava Späť Production Manager/ Výrobný manažér / 2 000 € + Referenčné číslo WHCW736

Úlohy

 • Vypracovanie plánu výroby na 3-6 mesiacov v spolupráci s vrcholovým manažmentom.
 • Tvorba plánu výroby na základe prognózy a jeho zdieľanie s koordinátorom výroby.
 • Tvorba plánovania výrobnej kapacity a kapacity zariadení. Tvorba správy o kapacite. Plánovanie by malo byť definované na základe výrobnej kapacity strojov a v súlade s oddelením ľudských zdrojov s cieľom získať úplný prehľad o výrobnej kapacite.
 • Viesť súpis vyrobených produktov, komponentov a skladu.
 • Reportovať dennú/týždennú výrobu a plánovacích indikátorov KPI.
 • Tvorba, vedenie a aktualizácia súpisu materiálu v systéme jeho zosúladenie s výrobou.
 • Tvorba, vedenie a aktualizácia výrobného protokolu tak, aby v procese boli korektné údaje.
 • Koordinácia údržby: spolupráca s lokálnymi dodávateľmi na zabezpečení údržby.
 • Riadenie plánu preventívnej údržby a opráv v súlade s plánom výroby.
 • Spolupráca s koordinátorom výroby na riešení problémov a na zvyšovaní efektivity výroby.
 • Spolupráca s riaditeľom na rozhodovaní a zlepšovaní výrobnej kapacity.
 • Mať proaktívny prístup a navrhovať zlepšenia a riešenia.
 • Pomoc pri údržbe budov, technológií a zariadení.
 • Technická podpora pre plotre, skenery a tlačiarne.
 • IT podpora a pomoc s PC na prvej úrovni.
 • Interný predstaviteľ ochrany životného prostredia.
 • Tvorba dokumentov riadenia odpadového hospodárstva a emisií.

Očakávania

 • 5+ rokov predchádzajúcich skúseností vo výrobnom priemysle.
 • Skúsenosti z automobilového/ strojárskeho priemyslu výhodou.
 • Manažérske skúsenosti so schopnosťou rozvíjať a motivovať zamestnancov.
 • Skúsenosti s riadením procesov vo výrobe.
 • Anglický jazyk min. úroveň B2 podmienkou.

Naša ponuka

Systém odmien bude odprezentovaní na osobnom pohovore.
Uchádzať sa o pozíciu Podobné ponuky

Viac informácií

Ak Váš profil bude vyhovovať požiadavkám danej pozície, budeme Vás telefonicky kontaktovať.
Ďakujeme za Váš záujem.

Chcete si pozrieť podobné pozície?

Podobné práce

Zobraziť celý zoznam
List of similar jobs