Picker, vychystávač tovaru
Okres Dunajská Streda

Picker, vychystávač tovaru

Pracuj v čistom,klimatizovanom prostredí. Vychystávanie tovaru bez nočných zmien. Možnosť zárobku až 1300€. Volajte na: 0918825935 Referenčné číslo WHCB715
Picker, vychystávač tovaru

Okres Dunajská Streda Späť Picker, vychystávač tovaru Pracuj v čistom,klimatizovanom prostredí. Vychystávanie tovaru bez nočných zmien. Možnosť zárobku až 1300€. Volajte na: 0918825935 Referenčné číslo WHCB715

Žiadosť o zamestnanie a registrácia v databáze životopisov zahŕňa spracovanie osobných údajov.

S cieľom dodržiavať práva dotknutých osôb a plniť svoje zákonné povinnosti spoločnosť WHC vo svojom vyhlásení o spracúvaní osobných údajov uvádza hlavné charakteristiky svojich činností spracovania údajov.

Účelom tohto oznámenia je vysvetliť Vám, ako, prečo a ako dlho spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (napr. e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje zo životopisu).

Ak sa chcete prihlásiť, musíte súhlasiť so spracovaním svojich údajov, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Je potrebné vybrať aspoň jednu možnosť!

Request a callback

Priezvisko is required
Krstné meno is required
Adresa (mesto) is required
Názov obce musí byť skutočný
    Vyplnenie telefónneho čísla je povinné