Inžinier kvality pre oblasť automotive.
Šamorín

Inžinier kvality pre oblasť automotive.

Do nášho tímu hľadáme skúseného Inžiniera kvality. Referenčné číslo WHCW746
Inžinier kvality pre oblasť automotive.

Šamorín Späť Inžinier kvality pre oblasť automotive. Do nášho tímu hľadáme skúseného Inžiniera kvality. Referenčné číslo WHCW746

Žiadosť o zamestnanie a registrácia v databáze životopisov zahŕňa spracovanie osobných údajov.

S cieľom dodržiavať práva dotknutých osôb a plniť svoje zákonné povinnosti spoločnosť WHC vo svojom vyhlásení o spracúvaní osobných údajov uvádza hlavné charakteristiky svojich činností spracovania údajov.

Účelom tohto oznámenia je vysvetliť Vám, ako, prečo a ako dlho spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (napr. e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje zo životopisu).

Ak sa chcete prihlásiť, musíte súhlasiť so spracovaním svojich údajov, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Je potrebné vybrať aspoň jednu možnosť!

Request a callback

Priezvisko is required
Krstné meno is required
Adresa (mesto) is required
Názov obce musí byť skutočný
    Vyplnenie telefónneho čísla je povinné