KFZ-Mechaniker (m/w/d)
Wiener Neustadt Land

KFZ-Mechaniker (m/w/d)

Mit 30 Jahren Erfahrung, als einer der größten Personaldienstleister in Osteuropa suchen unsere Niederlassungen in Österreich Verstärkung für einen unserer zahlreichen Kunden in Österreich. Referenčné číslo
KFZ-Mechaniker (m/w/d)

Wiener Neustadt Land Späť KFZ-Mechaniker (m/w/d) Mit 30 Jahren Erfahrung, als einer der größten Personaldienstleister in Osteuropa suchen unsere Niederlassungen in Österreich Verstärkung für einen unserer zahlreichen Kunden in Österreich. Referenčné číslo

Žiadosť o zamestnanie a registrácia v databáze životopisov zahŕňa spracovanie osobných údajov.

S cieľom dodržiavať práva dotknutých osôb a plniť svoje zákonné povinnosti spoločnosť WHC vo svojom vyhlásení o spracúvaní osobných údajov uvádza hlavné charakteristiky svojich činností spracovania údajov.

Účelom tohto oznámenia je vysvetliť Vám, ako, prečo a ako dlho spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (napr. e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje zo životopisu).

Ak sa chcete prihlásiť, musíte súhlasiť so spracovaním svojich údajov, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Je potrebné vybrať aspoň jednu možnosť!

Request a callback

Priezvisko is required
Krstné meno is required
Adresa (mesto) is required
Názov obce musí byť skutočný
    Vyplnenie telefónneho čísla je povinné