Účtovník hlavnej knihy s anglickým a srbským/chorvátskym jazykom
Bratislava

Účtovník hlavnej knihy s anglickým a srbským/chorvátskym jazykom

Ak sa môžete pochváliť ekonomickým vzdelaním, plynule hovoríte po anglicky a srbsky/chorvátsky a máte radi neformálne pracovné prostredie, s radosťou očakávame vašu prihlášku! Referenčné číslo WHCW791
Účtovník hlavnej knihy s anglickým a srbským/chorvátskym jazykom

Bratislava Späť Účtovník hlavnej knihy s anglickým a srbským/chorvátskym jazykom Ak sa môžete pochváliť ekonomickým vzdelaním, plynule hovoríte po anglicky a srbsky/chorvátsky a máte radi neformálne pracovné prostredie, s radosťou očakávame vašu prihlášku! Referenčné číslo WHCW791

Žiadosť o zamestnanie a registrácia v databáze životopisov zahŕňa spracovanie osobných údajov.

S cieľom dodržiavať práva dotknutých osôb a plniť svoje zákonné povinnosti spoločnosť WHC vo svojom vyhlásení o spracúvaní osobných údajov uvádza hlavné charakteristiky svojich činností spracovania údajov.

Účelom tohto oznámenia je vysvetliť Vám, ako, prečo a ako dlho spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (napr. e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje zo životopisu).

Ak sa chcete prihlásiť, musíte súhlasiť so spracovaním svojich údajov, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Je potrebné vybrať aspoň jednu možnosť!

Request a callback

Priezvisko is required
Krstné meno is required
Adresa (mesto) is required
Názov obce musí byť skutočný
    Vyplnenie telefónneho čísla je povinné