Office asistentka  s anglickým jazykom v Dunajskej Strede
Dunajská Streda

Office asistentka s anglickým jazykom v Dunajskej Strede

Hľadáme administratívnu pracovníčku/asistentku, ktorá  rozpráva po anglicky, má reprezentatívne vystupovanie, dobré organizačné a komunikačné zručnosti. Mzda od 1100€ podľa skúseností uchádzačky! Kontakt:0907575818

Referenčné číslo WHCW711
Office asistentka  s anglickým jazykom v Dunajskej Strede

Dunajská Streda Späť Office asistentka s anglickým jazykom v Dunajskej Strede

Hľadáme administratívnu pracovníčku/asistentku, ktorá  rozpráva po anglicky, má reprezentatívne vystupovanie, dobré organizačné a komunikačné zručnosti. Mzda od 1100€ podľa skúseností uchádzačky! Kontakt:0907575818

Referenčné číslo WHCW711

Žiadosť o zamestnanie a registrácia v databáze životopisov zahŕňa spracovanie osobných údajov.

S cieľom dodržiavať práva dotknutých osôb a plniť svoje zákonné povinnosti spoločnosť WHC vo svojom vyhlásení o spracúvaní osobných údajov uvádza hlavné charakteristiky svojich činností spracovania údajov.

Účelom tohto oznámenia je vysvetliť Vám, ako, prečo a ako dlho spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (napr. e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje zo životopisu).

Ak sa chcete prihlásiť, musíte súhlasiť so spracovaním svojich údajov, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Je potrebné vybrať aspoň jednu možnosť!

Request a callback

Priezvisko is required
Krstné meno is required
Address (city) is required
Názov obce musí byť skutočný
    Vyplnenie telefónneho čísla je povinné