Contact
Here are our offices

Contact

Bratislava

921 02 Bratislava, Tomášikova 19

Dunajská Streda

929 01 Dunajská Streda, ul. biskupa Kondého 4577/16

Telefon: 031 551 18 44

Fax: 031 551 18 44

Trnava

917 01 Trnava, Hlavná 19

Write us