HR Outsourcing

HR Outsourcing

Outsourcing HR procesov – personalistika a mzdová agenda

 • Zabezpečenie vstupnej lekárskej prehliadky a školení
 • Vypracovanie pracovných zmlúv alebo dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do/z registra poisťovní
 • Zapracovanie zmien v pracovných zmluvách a dohodách
 • Spracovanie, schvaľovanie a výmena informácií o dochádzke zamestnancov
 • Výpočet miezd a odvodov
 • Evidencia dovolenky a iných prekážok v práci zo strany zamestnanca
 • Evidencia stravovania, stravných lístkov, ich objednanie a distribúcia
 • Evidencia a spracovanie bonusov, mzdových výhod, nefinančných benefitov a sociálnych príspevkov
 • Vyhotovenie výkazov a hlásení a ich zaslanie do príslušných inštitúcií na mesačnej báze
 • Spracovanie ročných hlásení, ročných zúčtovaní dane z príjmov
 • Realizácia platieb (mzdy aj odvody)
 • Zastupovanie klienta pri komunikácii s príslušnými inštitúciami

Zaručujeme Vám:

 • úsporu financií
 • žiadne vstupné náklady
 • vysokú efektivitu
 • aktuálnosť
 • spoľahlivosť
 • prehľadnosť

O WHC Group

1990
rok založenia
35
pobičiek
7000+
zapožičaných pracovníkov
10
karjin
500+
partnerov
Máte otázku?
Kontaktujte nás

Proposal

  aon award 2018
  kincentric award 2019
  kincentric award 2020
  kincentric award 2021